ПРОГРАММАСЫ

«Кесиптик-техникалык билим берүү жана иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү»

Программанын ишмердиги

Долбоордун концепциясы кесиптик билим берүү тармагындагы реформаларды жүргүзүүдө, кесипкөйлөрдү дайындоо, жаштарды жана улуу адамдарды (аял-эркек дебей) жумуш менен камсыздоо тармагында комплекстүү чараларды көрүүгө багытталган. Бул Кыргызстандын жеке секторунда экономикалык жана социалдык алкактык шарттарды бекемдөөгө, ошондой эле мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнүн туруктуулугуна салым кошот.

Модульдук максаты
Кесиптик билим берүүнүн, эмгек базарында кызматтардын сапатын жогорулатуу жана жаштарды иш менен камсыз кылууга

 

ЖОГОРУ